Sertifikalarımız

Firmamızın sertifikalarını incelemişmiydiniz ?

Hemen İncele
Image

Pul - Rondela
Civata başı veya somun ile makine parçası arasında kullanılan ortası delik, genellikle halka biçiminde olan sacdan yapılmış parçalara rondela veya pul denilmektedir. Rondela; makine parçalarının, somun, civata vb vidalı elemanların birbirine bağlanmaları esnasında, oturma yerindeki yüzeylerin zedelenmesini önleyen ve bağlantının kısmende olsa kendiliğinden gevşemesine engel olan, ortası delik metal makine elemanıdır.

Pullar Ne İşe Yarar?

Somunlar veya cıvatalar, kullandıkları yerlere göre kuvvetlerin ve titreşimlerin etkisinde kalır. Bu titreşimlerin etkisiyle somun ve cıvatalar zamanla gevşeyebilir. Somun veya cıvatanın ,

gevşemesi ise çeşitli sorunlar yaratabilir. Çünkü bazı makine parçaları hassasiyeti sebebiyle, ayarları bozulabilir. Makine parçalarının birbirinden ayrılması sonucu ölümcül kazalarla beraber can ve mal kayıpları da olabilir.

Bu tarz kazaların oluşmaması için somun veya cıvatanın gevşememesi, bunun için de frenleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu frenleme işlemi de rondelalar sayesinde yapılır. Somun ya da civatanın gevşemesi fazla önem taşımıyor ve kontrol yönünden de gözaltında bulunuyorsa kısmi frenleme yapılabilir. Somun ya da cıvatanın çözülmesi çok sakıncalı ise kesin frenleme işleminin uygulanması gerekir.

Pulların Kullanım Amaçları

Somunun oturacağı yüzey civata eksenine dikey değil de herhangi bir açı ile birleşiyorsa veya parçanın yüzeyi fazla pürüzlü olduğu durumlarda kullanılır. Somunun zorlanmasını önlemek için geniş bir yüzeye dağıtır özellikle de yumuşak gereçlerin (yumuşak maden, ağaç, sert kauçuk gibi vb.) birleştirilmesinde mekanik parçaya gelen basıncı azaltır. Böylece bu parçanın ezilmesi önlenir Bağlanan parçalardan, civata geçecek deliklerin çapı normalden büyükse kullanılır.

Pul Malzemesi Nedir?

Pullar prensip olarak değmekte oldukları makine parçasının gerecinden yumuşak olmalıdır. Bu nedenle yumuşak çelik, bakır, pirinç, alüminyum, kurşun gibi gereçlerden yapılmaktadır.