Image

Parçaları birbirine sökülebilir şekilde bağlamaya yarayan, gövde kısmına vida dişi açılmış, baş kısmı altıgen olan, dörtgen veya değişik biçimlerde şekillendirilmiş bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvatalar genellikle somunla beraber kullanılır.

Cıvata dayanım sınıfları iki sayıdan oluşur.

–  İlk rakam; cıvata malzemesinin N/mm² cinsinden çekme dayanımının 1/100’üdür.

–  İki rakamın çarpımı; cıvata malzemesinin N/mm² cinsinden akma dayanımının 1/10’udur.

Örnek olarak 6.8 dayanım sınıfı için;

–  Çekme Dayanımı (σk) = 6 x 100 = 600 N/mm²

–  Akma Dayanımı (σAk) = 6 x 8 x 10 = 480 N/mm²

Pratik Civata Seçimi